Sữa Friso (Hà Lan)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Sữa Friso Gold số 4 - 900g

0

- Công nghệ Lock Nutri

- Dưỡng chất thiên nhiên

- Cung cấp dưỡng chất quan trọng

402.000 ₫

Sữa Friso Gold số 4 1.5kg (2 - 4 tuổi)

0

- Công nghệ Lock Nutri

- Dưỡng chất thiên nhiên

- Cung cấp dưỡng chất quan trọng

608.000 ₫

Sữa Frisolac Gold số 3 - 1,5kg

0

- Cung cấp các dưỡng chất quan trọng

- Hỗ trợ phát triển trí não

- Công nghệ Lock Nutri

632.000 ₫