Pigeon (Nhật)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dụng cụ sữa bằng tay Pigeon

0

- Dòng sữa một chiều độc lập. Không phải lo lắng việc sữa chảy ngược

- Tay cầm dễ điều khiển. Thay thế nhịp hút của bé

- Đệm khí dán tiên tiến. Không gây đau đớn cho mẹ, kích thích dòng sữa ổn định

- Chất liệu nhựa an toàn, không có BPA

710.000 ₫