Filter by:

Xóa hết

Anto

  • Công ty được thành lập ngày 10/03/2014 với tên gọi ban đầu: Công ty CP Anto Việt. Công ty đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đồ chơi an toàn Viêt vào ngày 24/07/2014
  • Tính đến thời điểm hiện tại Công ty có khoảng 100 nhân sự, với 52 mã sản phẩm các loại.
  • Trong thời gian tới Công ty đang tiếp tục đầu tư nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm đồ chơi mới nhằm mang lại cho trẻ em những sản phẩm đồ chơi an toàn tuyệt đối và đặc biệt có tính giáo dục, phát triển tư duy.

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang